Kaakkurin Asukastupa

Kaakkurin suuralueen asukasyhdistys Ry

Alueen esittely

Alueen historiaa

Nykyään Kaakkuri-Oulunlahdeksi nimitettävä alue on aikaisemmin ollut nimeltään Kiviniemen kylä. Vanhastaan se on ollut maan­viljelysseutua. Asutuksen alkuaikoina Kiviniemen kylässä oli seitsemän talonumeroa ja asutus keskittyi merenlahden ranta-alueille. Vuodelta 1785 säilyneessä Oulua ja sen ympäristöä kuvaavassa kartassa näkyy kaupungin eteläpuolelle erikseen merkittynä paikkana vain Kiviniemi ja sen tuulimylly. Oulunlahdeksi on taas vanhastaan kutsuttu ranta-aluetta suurinpiirtein nykyisen automuseon kohdalta etelään Kempeleen kunnan rajalle saakka.

Taloja omistivat suurelta osin kaupungin kauppiaat aina 1800-luvun puolivälin seutuville saakka. Sen jälkeen ne siirtyivät vähitellen yksityiseen viljelykseen. Talvi- ja jatkosodan jäl­keen taloista erotettiin runsaasti asutus- ja rintamamiestiloja. Näin syntyi kymmeniä uusia pieniä tiloja ja uusia asukkaita kotiutui. Meri oli edelleen lähellä. Kempeleenlahden rantaviiva on siirtynyt viimeisen 50 vuoden aikana toistasataa metriä maan nousemisen myötä.

Kiviniemi kuului Oulujoen kuntaan vuoteen 1965 saakka, jolloin Oulujoen kunta lakkasi olemasta ja sen alueet liitettiin Oulun kaupunkiin. Vesijohto Kiviniemen ja Oulunlahden taloille ja koululle saatiin 1960-luvun alussa. Kaakkuriin saatiin runkovesijohto vesiposteineen vuonna 1967. Viemäriverkosto tuli vasta 1990-luvulla. Taajama-asutusta oli 1960-luvulle tultaessa varsi­naisesti vain Oulunlahdessa Lepolassa ja Kaakkurissa Minkkitien ympäristössä.

Kaakkuri valittiin Oulun kaupungin kasvusuunnaksi vuonna 1984. Sen jälkeen Kaakkuri on kehittynyt valtavalla voimalla ja muistuttaa tällä hetkellä jo pientä kaupunkia. Kiviniemen ja Oulun­lahden alueet ovat kaavoituksessa seuranneet hieman Kaakkurin ensivaiheiden jäljessä: pohjoisosaan Kiviniemeä vahvistettiin asemakaava 1990-luvun alussa. Sen jälkeen taajama-asutus on levinnyt ranta-alueella kaavoituksen etenemisen myötä asteittain aina kaupungin etelärajalle Perävainiolle saakka. Kuten tiede­tään, Kaakkurin keskusta on vuorossa seuraavana.

Alueen asukkaat ovat vanhastaan olleet aktiivisia kehittämään ja rakentamaan kotiseutuaan. He ovat myös olleet halukkaita säilyttämään merellisen maiseman peltoineen ja metsineen tulevillekin sukupolville.

Teksti: Leena Jaakkola